ผู้บริหาร

นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
เอกสารสำหรับครู
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชาธิปไตย

กิจกรรมประชาธิปไตยนักเรียน 

โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2556,19:03   อ่าน 667 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ผู้ใช้งานระบบ  Pramote  Junjeen  โทร. 0-5561-1698