ผู้บริหาร

นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กำลังดำเนินการ ก่อนเปืดเทอม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
หลักสูตร 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นิเทศน์ออนไลน์ สพป. สท1
นิเทศน์ออนไลน์ ศน วารี
การตั้งค่ากล่อง CCTV  online
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ,กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางจัดการเรียนรู้(ปรับใหม่) 12 ก.ค. 59
น้ำหนัก - ส่วนสูง ปี 2559 16 มิ.ย. 59
ไหว้ครู 2559 09 มิ.ย. 59
ศึกษาดูงาน 09 มิ.ย. 59
วิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อหาเอกสารใส่แฟ้ม 25 พ.ค. 59
ตารางจัดการเรียนการสอน ปี 2559 13 พ.ค. 59
รายชื่อนักเรียน 2559 06 พ.ค. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4 -ป.6 05 พ.ค. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-ป.3 05 พ.ค. 59
โรงเรียนประชารัฐ 20 เม.ย. 59
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2013
ปรับปรุง 30/07/2016
สถิติผู้เข้าชม 282805
Page Views 344179
เอกสารสำหรับครู
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบสาม
แบบ SAR รายบุคคล
โครงการที่รองรับมาตรฐาน
การจัดห้องเรียนคุณภาพ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม
แบบประเมินตัวชี้ 15 มาตรฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เกณฑ์การประเมินภายใน
ตัวอย่างวิจัยในชันเรียนทุกวิชา
DLIT
น้ำหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
ลงชื่อเข้าเรียนวันนี้
ขอเมล์ @sanambin2015.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน