ผู้บริหาร

นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กำลังดำเนินการ ก่อนเปืดเทอม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
หลักสูตร 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นิเทศน์ออนไลน์ สพป. สท1
นิเทศน์ออนไลน์ ศน วารี
การตั้งค่ากล่อง CCTV  online
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ,กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Brain Gym (BBL)
เพลงออกกำลังรับแสงตะวัน
ออกกำลังกายยามเช้า
ตารางจัดการเรียนรู้(ปรับใหม่)
น้ำหนัก - ส่วนสูง ปี 2559
ไหว้ครู 2559
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
รับเรื่องร้องเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2013
ปรับปรุง 14/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 300245
Page Views 363174
เอกสารสำหรับครู
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบสาม
แบบ SAR รายบุคคล
โครงการที่รองรับมาตรฐาน
การจัดห้องเรียนคุณภาพ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม
แบบประเมินตัวชี้ 15 มาตรฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เกณฑ์การประเมินภายใน
ตัวอย่างวิจัยในชันเรียนทุกวิชา
DLIT
น้ำหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
ลงชื่อเข้าเรียนวันนี้
ขอเมล์ @sanambin2015.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน